Ochranné prostředky při provádění úklidu ve zvýšeném hygienickém režimu.

Úkolem ochranných prostředků je zamezit průniku viru do organizmu. Viry se do organizmu můžou dostat pouze sliznici (ústa, nos, oči) nebo poškozenou pokožkou.

Následující tabulka obsahuje osobní ochranné prostředky (OOP) doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO), které mají být použity v souvislostí s onemocněním COVID-19.

 

Postup nasazování OOPP1)
 pořádí   Činnost při nasazování OOPP
    1  nasazení pokrývky hlavy
    2  provedení hygieny rukou
    3  nasazení pláště a zavázání
    4  nasazení rukavic
    5  nasazení respirátoru, provedení zkoušky těsnosti
    6  nasazení ochrany očí
    7  provedení dezinfekce vnitřních rukavic a nasazení vnějších rukavic
    8  zkouška, zda komponenty OOP společně padnou

 

Základní zásady nasazování a zabezpečení OOPP

Aby bylo dosaženo vysoké ochrany, musí být OOPP nasazovány a sundávány velmi pečlivě a v systematickém pořadí. Během tohoto procesu nesmí být uživatelé v časové tísni, ani vystaveni rušivým vlivům.

Zkouška těsnosti respirátoru:

Během zkoušky si při nádechu zakryje zdravotník povrch respirátoru oběma rukama a uživatel provede nádech, pokud se vzduch dostává dovnitř v okolí nosu, je třeba upravit kovovou sponu u nosu. Pokud se vzduch dostává dovnitř otvorem mezi respirátorem a obličejem, je třeba upravit pásky. Během výdechu zdravotník zakryje opět povrch respirátoru nebo ventil pro výdech. Při prudkém výdechu by neměl uživatel OOPP pociťovat foukání vzduchu na oči a obličej.

Další specifikace:

Make-up snižuje komfort uživatele kvůli pocení a při nošení respirátorů se nedoporučuje. Sundejte si hodinky a šperky, neboť by mohly poškodit OOPP. Před nasazením OOPP si zajděte na toaletu. Před tím, než začnete nasazovat OOPP, zkontrolujte, zda nejsou poškozeny (díry, praskliny...).

Postup odstranění OOPP
 pořadí                                Postup při odstranění OOPP
      1    provedení dezinfekce rukavic
      2  dezinfekčním ubrouskem otřít rukávy
      3  sundání pláště
      4  sundání ochrany očí
      5  sundání prvního páru rukavic
      6  sundání respirátoru
      7  sundání rukavic
      8  provedení dezinfekce rukou
      9   sundání čepice
      10  provedení dezinfekce rukou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Postup nasazování a odstranění OOPP jsou zpracovány dle doporučení PhDr. Silvie Hodové, vedoucí Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny FN Brno