• 1992

  Začátek

  založení firmy Štefanem Olejárem (OLMAN) – živnostenské oprávnění na úklidové služby, zahájení činností - úklid areálu BVV a.s.

 • 1993

  Zdravotnická zařízení a růst firmy

  firma vstupuje do segmentu zdravotnických zařízení – Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno a LF Masarykovy univerzity, získání významného zákazníka – Česká pošta v Brně

 • 1998

  OLMAN spol. s r.o.

  vznik právnické osoby – založení OLMAN spol. s r.o., dosažení obratu 40 mil. Kč za rok

 • 2000

  společnost OLMAN spol. s r.o. se stává členem České asociace úklidu a čištění

 • 2001

  Dětská nemocnice

  společnost získává další významné zdravotnické zařízení – Dětská nemocnice FN Brno

 • 2002

  Hlídáme

  získání koncese na zajišťování ostrahy majetku a osob

 • 2003

  Upevňujeme svoji pozici

  obhájení veřejné zakázky na úklidové služby ve Fakultní nemocnici Brno – pracoviště medicíny dospělého věku, pracoviště dětské medicíny, pracoviště reprodukční medicíny

 • 2004

  ISO

  certifikace dle norem ISO 9001 (Systém managementu jakosti) a ISO 14001 (Systém environmentálního managementu)

 • 2006

  Stále rosteme

  společnost překračuje 100 mil. hranici ročního obratu

 • 2007

  Nové pracoviště

  zřízení specializovaného pracoviště – pult centralizované ochrany (PCO)

 • 2009

  Krize?

  zvyšování obratu společnosti a dosažení meziročního nárůstu 15 % v období celosvětové krize

 • 2011

  Certifikát

  certifikace dle normy OHSAS 18001 (Management BOZP)

 • 2015

  Právní formy

  společnost překračuje 300 mil. hranici ročního obratu,
  rozdělení společnosti OLMAN spol. s r.o. formou odštěpení do nástupnické společnosti OLMAN SERVICE s.r.o.

 • 2016

  Ve vlastním

  centrála společnosti se stěhuje do vlastní budovy

 • 2017

  Expanze

  začátek poskytování služeb v Psychiatrické nemocnici Praha - Bohnice

 • 2018

  Expanze

  společnost překračuje 450 mil. hranici ročního obratu,
  obhajoba staronových zakázek FNUSA a Jihomoravský kraj 

 • 2020

  COVID–19

  bojujeme v první linii ve všech zdravotnických organizacích proti celosvětové epidemii COVID 19

 • 2021

  PCR testování

  Poskytujeme testování PCR pro širokou veřejnost

 • 2022

  Poslanecká sněmovna

  Zahajujeme poskytování služeb Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 • 2023

  Masarykův onkologický ústav

  Zahajujeme poskytování služeb pro Masarykův onkologický ústav

 

 

Pošleme Vám nabídku

Máte zájem o cenovou nabídku našich služeb, nebojte se nám o ni napsat.

Napište nám