Nedílnou součástí námi nabízených komplexních služeb v oblasti správy nemovitostí jsou:

Na základě vašich potřeb jsme připraveni vám zpracovat a realizovat komplexní bezpečnostní systém pro Váš objekt. Fyzická ostraha objektu v kombinaci s elektronickou ostrahou Vám zajistí spolehlivou ochranu majetku a osob.

Jsme připraveni střežit:

 • průmyslové objekty,
 • stavební plochy a stroje,
 • administrativní budovy,
 • hotely,
 • obchodní centra a další objekty.

Jedná se o specializované pracoviště se zvláštním režimem, které je ve 24 hodinovém nepřetržitém provozu vybavené nejmodernější technologií vyhodnocování monitorovaných objektů.

Základní nabídka služeb PCO obsahuje:

 • monitorování objektů pomocí EZS (elektronická zabezpečovací signalizace),
 • monitorování objektů pomocí EPS (elektronická požární signalizace),
 • monitorování objektů pomocí CCTV (dálkový kamerový systém),
 • instalaci, provoz a servisní činnost EZS, EPS, CCTV,
 • monitorování a kontrola času uzavření a otevření objektů,
 • revírní činnost (kontrola stavu objektu ve stanovených intervalech výjezdovou jednotkou),
 • služba „Tísňové volání“ (okamžitá reakce výjezdové techniky)

„Bezpečná kancelář“ – prověrka je určena především pro klienty, kteří projednávají se svými zákazníky velmi citlivé informace, a tito zákazníci sami bezpečný prostor vyžadují, protože únik těchto informací by mohl klientům přinést osobní a hlavně ekonomické ztráty.

Pomůžeme vám ochránit své informace, soukromí a svou svobodu!

Recepční je spolu s členem strážní služby první osobou, kterou návštěva ve Vašem objektu potká a komunikuje s ní. Snažíme se, aby tento první kontakt udělal na každého příchozího ten nejlepší dojem.

Standardní náplní recepčních služeb jsou:

 • informační služba pro nájemníky a návštěvníky objektu,
 • obsluha telefonní ústředny,
 • výdej a příjem klíčů od zaměstnanců,
 • evidence a kontrola návštěv,
 • obsluha kamerového a kontrolního systému,
 • převzetí příchozí pošty, její roztřídění a předání adresátům,
 • jednoduché administrativní práce,
 • v nočních hodinách pravidelné kontrolní obchůzky objektu,
 • další služby dle přání klienta.

Pořádáte hudební, sportovní, firemní nebo jinou akci? Zajistíme Vám pořadatelskou službu nebo ostrahu akce.

Jedná se o předem dohodnuté cyklické kontroly práceneschopných zaměstnanců, a to zejména těch, u kterých je podezření, že zneužívají pracovní neschopnost pro jiné, než léčebné účely a neoprávněně pobírají nemocenské dávky.

Zaměstnavateli je dána možnost kontroly práceneschopného zaměstnance v místě, kde se nemocný zdržuje a kde tedy provádí léčebný režim. Naši kvalifikovaní pracovníci na základě Vašeho pověření můžou tedy ověřit skutečnost, zda Váš zaměstnanec dodržuje pravidla pracovní neschopnosti.

Působení této služby má hlavně preventivní charakter, ale může přinést i nemalé úspory zaměstnavatelům.

Kontaktní osoba pro služby ochrany majetku a osob je Michal Matoušek, tel. 733 270 888, email michal.matousek@olman.cz

Pošleme Vám nabídku

Máte zájem o cenovou nabídku našich služeb, nebojte se nám o ni napsat.

Napište nám