OLMAN N.G.O. 

POSLÁNÍ – IDEA

OLMAN N.G.O z.ú byl založen za účelem poskytování sociálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením a seniory. Zakladatel Mgr. Martin Olejár je absolventem fakulty
sociálních studií a majitelem společnosti OLMAN s.r.o a OLMAN SERVICE s.r.o, která se
zabývá správou a údržbou nemovitostí. Společnosti vykázali obrat za rok 2022 ve výši 650
mil. Kč a zaměstnává celkem 2000 pracovníků z toho 250 zdravotně postižených. Zkušenosti
se zaměstnáváním zdravotně postižených má společnost od roku 2015.
Ideou OLMAN N.G.O zapsaného ústavu je zlepšit kvalitu života lidem se zdravotním
postižením a zmírnit jim zdravotní postižení jak jen to jde. Pomoci hendikepovaným
vyrovnat se svým zdravotním postižením a zejména zapojit tyto občany co nejdříve do
společenského a pracovního života. Nechceme suplovat ani jít v rozporu s lékařskými metody
či léčbou, kterou absolvují v rámci svého zdravotního postižení. Nicméně vždy můžeme
udělat něco navíc. Tím navíc myslíme kombinaci pomoci v pracovním životním cyklu a
zejména ve volnočasové době občana se zdravotním postižením. Naším záměrem je
vybudování komplexu rehabilitačního a relaxačního centra, kde by zdarma dostávali podporu
sociálních pracovníků, odborných rad v komunikaci s úřady, lékaři. Dále podporu zdravotních
pracovníků napříč obory a jejich zdravotních postižení. V neposlední řádě zejména
rehabilitační lekce s odborníky bez dlouhých čekacích lhůt v profesionálně vybaveném
rehabilitačním centru pod jednou střechou.

ZJISIT VÍCE


Stanovy OLMAN, N.G.O

Statut ústavu OLMAN, N.G.O., z.ú.
ve smyslu § 413 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Mgr. Martin Olejár, nar. 22.12.1970, bytem Jakuba Obrovského 228/1a, 635 00 Brno, dále jen
zakladatel
založil Zakládací listinou ve formě notářského zápisu ze dne ......2022 ústav „..........., z.ú.“
K úpravě vnitřní organizace ústavu a podrobnostem o jeho činnosti vydává správní rada
ústavu, ve smyslu ustanovení § 413 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ve smyslu čl.
...... Zakládací listiny ústavu, ze dne ............2022, tento

ZJISIT VÍCE