Jedním z hlavních principů společnosti OLMAN a jejích zaměstnanců je ochrana a eliminování škodlivých vlivů na životní prostředí ve všech našich aktivitách. Neustálé zlepšování a zvyšování kvality životního prostředí je součástí firemní kultury. Dbáme na soustavné vzdělávání a zvyšujeme environmentální cítění u svých zaměstnanců.

Uplatňujeme systém řízení s ohledem na ochranu životního prostředí, šetříme přírodní zdroje a plníme stanovené environmentální programy a principy trvale udržitelného rozvoje podle dlouhodobých cílů.

Důslednou prevencí předcházíme nehodám a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí, zdraví zaměstnanců, znečištění půdy, vody nebo ovzduší.

Na základě objektivního ověřování ekologických vlivů a snižováním ekologické náročnosti se zapojujeme do procesu trvalého zlepšování životního prostředí.