Hodnotová oblast

Pravidla chování a jednání

Zákazník / trh

Ve středu našeho zájmu stojí stávající i potenciální zákazníci
Nabízíme jenom ty služby, které zvládneme k maximální spokojenosti zákazníka
Známe a plníme požadavky našich zákazníků
Chceme být spolehlivým partnerem pro našeho zákazníka

Společnost / prostředí

Zavazujeme se řídit všemi relevantními požadavky právních a ostatních závazných předpisů
Budeme informovat všechny zainteresované strany o dopadech naší činnosti na životní prostředí a BOZP
Neustále budeme investovat do lidských, finančních a materiálních zdrojů za účelem prevence znečištění a zlepšování ochrany životního prostředí
Zavazujeme se zajistit bezpečná a zdravá pracoviště
Jsme společnosti, která poskytováním svých kvalitních služeb zajišťuje zdravější, krásnější a čistší prostředí pro naše zákazníky

Spolupracovníci

Každý zná své práva, povinnosti a odpovědnosti
Kvalifikovaní, zdraví a spokojení pracovníci jsou zárukou našeho zlepšování
Nedílnou součástí našich aktivit je rozvoj environmentálního povědomí pracovníků a jejich spoluúčast v oblasti BOZP
Týmová práce zvyšuje pružnost, schopnost a způsobilost
Stabilita na trhu a prosperita je zárukou jisté budoucnosti našich pracovníků


Vedení společnosti OLMAN se zavazuje osobně angažovat při plnění požadavků integrovaného systému managementu, neustále zlepšovat jeho efektivitu a uplatňovat politiku integrovaného systému managementu ve své každodenní práci. Od svých spolupracovníků očekává po projednání aktivní spoluúčast při uplatňování této politiky, která bude vést k trvalému zlepšování veškerých procesů společnosti.

Květen 2020