NOVĚ ZAHÁJENÍ SLUŽBY: Odborné sociální poradenství od 1. 6. 2024

Datum zahájení: 1. 6. 2024

Název a místo poskytování: OLMAN N. G. O., z. ú., Odborné sociální poradenství pro OZP, Jakuba Obrovského 1389/1b, 635 00 Brno a Výstaviště 584/4, 603 00 Brno

Provozní doba:
PONDĚLÍ A STŘEDA: v době od 7:30 hod. do 12:30 hod. na adrese: Výstaviště 584/4, Brno
ÚTERÝ a ČTVRTEK: v době od 10:00 hod do 15:00 hod. na adrese: Jakuba Obrovského 1389/1b, Brno

Cíle služby:

 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (pomoc při tvorbě životopisu a motivačního dopisu, vyhledávání inzerce práce, příprava na pracovní pohovor, Zprostředkování údajů o rekvalifikačních programech a jiných možnostech usnadnění vstupu do zaměstnání).
 • Sociální problematika:
  • Dávky hmotné nouze – informace o příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení nebo mimořádné okamžité pomoci
  • Dávky státní sociální pomoci – pomoc s přídavky na děti, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné
 • Invalidní důchody, jedná se o pomoc a podporu při vyřizování nároku na invalidní důchod
 • Dluhové poradenství – poskytování pomoci v případě exekucí a žádosti o insolvenci
 • Problematika bydlení – pomoc při hledání vhodného ubytování
 • Konzultace dávek pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky, průkaz osoby se zdravotním postižením) 
 • Konzultace při výběru kompenzačních pomůcek (základní poradenství).

Cílová skupina – pro koho je služba určena:

Pro osoby se zdravotním postižení ve věku od 18 do 64 let.
Služba je poskytována BEZPLATNĚ.

Kontaktujte nás osobně, emailem: hana.chrobokova@olman.cz nebo telefonicky: 770 318 846.