Novinka 12.11.2020

ROZHOVOR s naši dlouholetou manažerkou ve Fakultní nemocnici v Bohunicich

aneb "ÚKLID JINAK ZA DOBY KORONAVIROVÉ"

Mezi naše největší klienty ve zdravotnictví patří FN Brno a FN u sv. Anny. Obě zdravotnická zařízení v období šíření koronaviru soustřeďují na svých lůžkových odděleních pacienty, kteří vyžadují hospitalizaci. Nový virus vyžaduje nové přístupy, jak ze strany zdravotnických pracovníků, tak i při realizaci úklidu. Na ochranu zdraví našich pracovníků již nestačí gumové rukavice, ochranné štíty nebo brýle. „covidové“ pokoje a oddělení uklízí naši pracovníci ve speciálních ochranných oděvech, ve zkrácených směnách.  I když riziko nákazy je značné, zatím se nám daří v obou zdravotnických zařízeních zajišťovat úklid v požadovaném rozsahu.

Velké poděkování patří všem uklízečkám „hrdinkám“, které riskuji svoje zdraví a spolu se zdravotnickým personálem v první linii zajišťují úklid na odděleních s infekčními pacienty 

Pár otázek jsem položila naší dlouholeté manažerce ve Fakultní nemocnici v Bohunicích p. Zdeňce Hanušové.

V nedávném vydání jihomoravského deníku Rovnost se objevila informace, že s úklidem v Bohunicích pomáhají i sestry. Jaká je tedy situace s personálním obsazením?

Článek vydaný v Rovnosti pracovníky zajišťující úklid v Bohunické nemocnici opravdu zamrzel.

Ano, je pravdou, že na jediné klinice ve FN Bohunice je po vzájemné dohodě zajišťován úklid v boxech s pozitivními pacienty na Covid sestřičkami. Ale není to z důvodu, že bychom úklid odmítali.

V současné době se jako asi většina úklidových firem potýkáme s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Nábor nových pracovníků a zejména na „covidová“ oddělení má fakticky nulový efekt, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Musíme sáhnout do vlastních zdrojů, pracovníky ujistíme o maximální ochraně jejich zdraví a finančně je motivujeme. Je to mnohdy náročné, ale prozatím jsme řešení vždy našli.

Zajištění tak velkého zdravotnického provozu jakým je Bohunická nemocnice, je každodenním chlebem objektových vedoucích, kterým bych chtěla vyjádřit velký dík, protože sama moc dobře vím, jak je tato pozice náročná.

"Žádný generál bez dobrého vojska bitvu nevyhrál“, proto všem našim pracovníkům patří můj velký obdiv a dík za to, jak se snaží bitvu s Covidem v rámci úklidu vyhrát.

Jaká preventivní opatření proti šíření infekce mezi svými pracovníky jste přijali?

To, že se můžeme Covidem nakazit prakticky všude, už je všeobecně známo.

Nemocniční prostředí je ale považováno za první linii a to nejen pro lékaře a zdravotnický personál, ale stejně tak pro pracovníky úklidu, kteří jsou nedílnou součástí chodu nemocnice. Bez úklidu by to prostě nešlo.

Našim hlavním úkolem je především chránit zdraví našich zaměstnanců. Proto musí být v současné době zvlášť proškolení na úklid „kovidových“ pracovišť, zejména v používání ochranných pomůcek.

Denně měříme teplotu všem pracovníkům a v případě výskytu příznaků onemocnění je okamžitě posíláme do karantény a na test, abychom chránili ostatní pracovníky nebo i pacienty. Zatím nám tato opatření přináší úspěch.

Kolik uklízeček je momentálně pozitivních, případně za celou dobu epidemie od jara?

Máme všichni možnost srovnat situaci na jaře a v současné době. Zřejmě se všichni shodneme, že jsou tyto dva časové úseky, co do počtu hospitalizovaných pacientů, neporovnatelné. Proto i pro nás je to určitě složitější, jelikož i v našich řadách si Covid zařádil.

Pokud bychom počítali případy i z jara, tak to pro nás znamenalo doposud 11 pracovníků s onemocněním Covid-19 a dalších 8 bylo zařazeno do povinné karantény.     

Velice děkuji paní Hanušové za zodpovězení otázek. Všichni pevně věříme, že se momentální situace postupně uklidní a počet nakažených bude klesat. Naši zaměstnanci udělají maximum pro to, aby zdravotnická zařízení pomohli udržet dezinfikovaná a čistá.

Ing. Ivana Brummer