Základní pokyny pro prevenci před nákazou koronavirem

 1.  V práci si ústa a nos zakrývejte rouškou,
 2. Pokud používáte bavlněnou roušku (od zaměstnavatele jich postupně dostanete 3-4 ks), večer ji vydezinfikujete ponořením do vařící vody na několik minut, necháte ve vodě vychladnout, vysušíte a pokud máte možnost, vyžehlíte,
 3. Pracujte pouze v pracovních rukavicích,
 4. Holou rukou si nesahejte na sliznice (ústa, nos, oči),
 5. Pokud na sobě zjistíte klinické příznaky onemocnění (horečka, kašel, dušnost, únava), zůstaňte doma, okamžitě volejte svého ošetřujícího lékaře nebo krajskou hygienickou stanici.
 6. V práci neopouštějte bezdůvodně svoje pracoviště nebo oddělení,
 7. Nesdružujte se s ostatními osobami v šatnách, denních místnostech, nebo dodržujte odstup nejméně 2 metry,
 8. Dbejte zvýšené osobní hygieny, zejména dezinfekci rukou,
 9. Před úklidem prostor, ve kterých je zvýšené riziko přenosu koronaviru (ambulance, stany, pokoje), budete seznámeni se zvláštními postupy a pokyny, které musíte dodržovat, abyste byli chráněni.
 10. Za úklid prostor se zvýšeným rizikem přenosu koronaviru máte nárok na výrazně zvýšenou hodinovou sazbu, přičemž zaměstnavatel ve spolupráci s nemocnici vám zajistí potřebné ochranné prostředky,
 11. Vaše poctivá práce výrazně pomůže překonat tuto mimořádnou situaci,
 12. Pacienti s chorobou COVID-19 potřebuji starostlivost celého kolektivu nemocnice, kterého nedílnou součástí jste i vy, pracovníci úklidu.

 

Za dosavadní i příští spolupráci vám děkuji.

V Brně dne 19. 3. 2020 Mgr. Miroslav Olejár - jednatel