Novinka 01.12.2015

Úrazová nemocnice v Brně

Na základě Oznámení o výběru nevhodnější nabídky na veřejnou zakázku zadanou formou otevřeného řízení ze dne 30.9.2015, veřejné zakázky s názvem „Úklidové služby pro ÚN v Brně“, zadavatele Úrazová nemocnice v Brně a na základě podpisu Smlouvy o dílo ze dne 21.10.2015, zahajuje naše společnost OLMAN SERVICE s.r.o. plnění předmětu smlouvy s účinností od 1.11.2015.